Nasi zawodnicy


Aleksandra
Błach

Mateusz
Cichoń

Michał
Cichoń

Jan
Gawecki

Emilia
Jach

Ilona
Janas

Maja
Klich

Marcin
Kural

Wiktoria
Loska

Magdalena
Morawska

Aleksandra
Ordon

Alicja
Pachulska

Kamil
Puliński

Roxana
Słomiany

Aleksandra
Tomala

Karol
Walas