Nasi zawodnicy


Aleksandra
Błach

Mateusz
Cichoń

Michał
Cichoń

Ilona
Janas

Wiktoria
Loska
Aleksandra
Ordon

Alicja
Pachulska

Roxana
Słomiany

Aleksandra
Tomala

Karol
Walas