Sir Europe i Furstentraum uznane w DWB!

Nasze ogiery: Sir Europe (Sir Donnerhall x Welt Hit II, Mistrz Polski Koni 4-letnich z 2017 r.) oraz Fürstentraum (Furst Heinrich x Konigstraum) uzyskały w miniony weekend licencje związku DWB (duński koń gorącokrwisty), co nastąpiło na podstawie uznania posiadanych przez te ogiery licencji związków niemieckich, w połączeniu z oceną i opisem dokonanym przez duńskich sędziów Bjarne Nielsena i Clausa Hansena, którzy w minionym tygodniu przylecieli do Polski aby ocenić ogiery w ruchu luzem oraz pod jeźdźcem.

Zgodnie z zapowiedzią braci Cichoń jest to pierwszy krok w kierunku zacieśnienia współpracy ze związkiem DWB, którą mocno wspiera duński partner stacji ogierów Cichoń Stallions – medalista olimpijski Andreas Helgstrand. Właściciele stacji ogierów mają nadzieję, iż pozwoli ona na ekspansję działalności również na sąsiednie państwa: Czechy, Słowację, Węgry, gdzie hodowcy będą mieli obecnie możliwość rejestracji potomstwa ogierów Cichoń Stallions w prestiżowej księdze DWB, co znacznie ułatwi wszelkie formalności związane z wykorzystaniem stacjonujących w Polsce ogierów.

Choć w dalszym ciągu dla Cichoń Stallions priorytetem pozostaje rejestracja źrebiąt w polskich księgach stadnych, to jednak również dla rodzimych hodowców możliwość uzyskania wpisu potomstwa w księdze DWB stanowić będzie ciekawą alternatywę – przyjazd duńskich inspektorów zaplanowany jest na ostatnie dni sierpnia, a opisywanie matek i źrebiąt zorganizowane zostanie w kilku miejscach na terenie kraju.

Co więcej zaproszenie do Polski przyjął przewodniczący związku DWB oraz WBFSH – Jan Pedersen, który wygłosi prelekcję podczas zaplanowanej na 1 września 2018 r. aukcji źrebaków ujeżdżeniowych po ogierach Cichoń Stallions, która odbędzie się w trakcie rozgrywanych w Radzionkowie Mistrzostw Polski w Ujeżdżeniu.