Pokaz ogierów Cichoń Stallions w Walewicach!

W dniu 11 lutego na terenie Stadniny Koni Walewice odbędzie się pokaz naszych reproduktorów, który stanowić będzie jeden z punktów programu konferencji „Polski Koń Sportowy”.

Osoby chętne do wzięcia udziału w pokazie prosimy o bespośredni kontakt z nami. Równocześnie zachęcamy do udziału w samej konferencji, która dotykać będzie wielu bardzo istotnych z perspektywy hodowli tematów.